Als gelovig aartstwijfelaar weet ik heel goed wat ikzelf wil horen en vooral ook níet wil horen 

om niet met kromme tenen bij een uitvaart te zitten. Lees mijn blogs maar... Want meestal 

-óók bij kerkelijke uitvaarten- zitten er meer niet-gelovige dan gelovige mensen bij een afscheidsplechtigheid.

Met een persoonlijk verhaal, en met oude of nieuwe rituelen bereid ik samen met u een afscheidsbijeenkomst voor, christelijk of algemeen religieus. Samen kunnen deze elementen 

troost bieden om de rouwtijd goed door te komen. En om het leven weer tegemoet te 

kunnen zien.

"Afscheid nemen is meer

dan het ophalen van herinneringen"

"Troost is wezenlijk

om na het afscheid

de rouwperiode goed door te komen

en verder te kunnen."

Na een studie theologie aan de KTU in Utrecht heb ik mij gespecialiseerd in rituelen, ook in niet-kerkelijke of christelijke.

Voor mijn eindscriptie voor Meander Uitvaartopleidingen (2014-2015) onderzocht ik de belangrijkste rituelen van 10 Nederlandse kerkgenootschappen.

Ik ben katholiek, maar ben ook gastlid bij de lutherse gemeente (PKN) in Rotterdam. Zodoende ben ik vertrouwd met zowel de katholieke traditie als de breedte van de protestantse kerken. Als katholiek geestelijk verzorger heb ik in een verpleeghuis gewerkt en als pastoraal medewerker in de lutherse gemeente Rotterdam. In beide functies heb ik vele uitvaarten gedaan, voordat ik als freelance voorganger door uitvaartondernemers ingeschakeld werd.